خدمات شرکت آسمان رصد هادی در رابطه با بازرسی دکل های فشار قوی

روش های سنتی بازرسی خطوط برق مستلزم صعود تکنسین بازرسی به بالای دکل و بعضا اعمال خاموشی به خط مورد بازرسی می باشد که علاوه بر خطرات جانی، ریسک افزایش ناپایداری شبکه را نیز در پی خواهد داشت.

از طرف دیگر بازرسی دکل های فشار قوی با استفاده از پهپاد علاوه بر موارد حذف عیوب فوق، کاهش هزینه قابل توجهی را نیز به همراه دارد. امکان ثبت تصاویر از زوایای متعدد، ثبت تصاویر با تگ جغرافیایی و همچنین قابلیت ایجاد سیستم های GIS بهره برداری با استفاده از تصاویر ثبت شده از دیگر مزایای بازرسی خطوط با استفاده از پهپاد می باشد.

روش های سنتی بازرسی خطوط برق مستلزم صعود تکنسین بازرسی به بالای دکل و بعضا اعمال خاموشی به خط مورد بازرسی می باشد که علاوه بر خطرات جانی، ریسک افزایش ناپایداری شبکه را نیز در پی خواهد داشت.

 از طرف دیگر بازرسی دکل های فشار قوی با استفاده از پهپاد علاوه بر موارد حذف عیوب فوق ، کاهش هزینه قابل توجهی را نیز به همراه دارد. امکان ثبت تصاویر از زوایای متعدد ، ثبت تصاویر با تگ جغرافیایی و همچنین قابلیت ایجاد سیستم های GIS بهره برداری با استفاده از تصاویر ثبت شده از دیگر مزایای بازرسی خطوط با استفاده از پهپاد می باشد.

میدان های الکتریکی و مغناطیسی ناشی از ولتاژ های فشار قوی و جریان های مربوطه می تواند سبب اختلال در سیستم ناوبری پهپاد و برخورد آن به دکل گردد. از این رو رویه موجود در دنیا استفاده از پهپاد های مجهر به زوم اپتیکال بالا و انجام بازرسی از فاصله مطمئن می باشد. شرکت آسمان رصد هادی با در اتیار داشتن پهپاد تخصصی بازرسی، قابلیت ثبت تصاویر با جزئیات بالا و از فاصله مطمئن نسبت به دکل های فشار قوی را دارا می باشد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان آسمان رصد تماس بگیرید.